Iga unistus

võib olla investeering
Oleme meeskonnaga pannud kokku üritustesarja, mis koosneb: Kalapidu 2019 Tammispääl Kanuuretk 2019 Avijõel Kalapidu 2020 Tammispääl Kanuuretk 2020 Avijõel Meeskonnaseminar Partner: MTÜ Magissa Üldised tegevussuunad: Piirkonna tutvustamine läbi ürituste Ühisprojektid

Siia tuleb info meie strateegia alusel toetuse saanud ühisprojektide kohta. 

Ühisprojektid

MTÜ Vasknarva 600

 

PRIA viite nr: 619216370259

Projekti summa: 6859,28 €

Toetussumma: 6173,35 €

Eesmärk: Kaudne eesmärk on eelduste loomine Vasknarva piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks ja kogukonna aktiviseerimiseks ajaloo tutvustamise ja populariseerimise kaudu. Otsene eesmärk on kultuurisündmuste korraldamine Vasknarva linnuse territooriumil. 

 

Projektis korraldatakse Vasknarva küla esmamainimise 600.aastapäeva tähistamine, kus on teatraliseeritud etendusi ja tegevusi kogu perele.

14.augustil 2016..ja 2017.aasta suvel on  Vasknarva külas Vasknarva linnuse juures järgnevad tegevused:

 

1. Põhjasõjaaegse lahingu taaslavastus sõjaajaloo klubide koostöös.  Kavas  on 17.saj.-18.saj.alguse rivi-ja laskeharjutuse tutvustamine, paraad ja lahing 40-70 mehe esituses erinevate stsenaariumitega.

2.2016.a. Mehistele tegevustele lisaks demonstreeritakse 16. sajandi tantse ja etendatakse keskaegseid legende umbes 40 min jooksul, tantsudesse kaasatakse ka publik.

3. 2016.a. Lapsed leiavad tegevust kaltsunukkude meisterdamisega nagu nende esivanemad sajandeid tagasi.

4. 2017.a.suvel toimub lisaks lahingule välitingimustes 8-stendiline  näitus. Kajastatakse Vasknarva linnuse lugu, traditsioonilisi tegevusi nagu kalapüük, laevandus ja kingsepatöö, õigeusu ja hariduse ajalugu piirkonnas. Näitus pannakse edaspidi välja Alajõe rahvamajas, on võimalik transportimine ja esitlemine mujal, nt Iisaku muuseumis

5. 2018.a.Valmib 10-minutiline  videofilm, mis kajastab piirkonna ajalugu, tänapäeva ning  projekti üritusi 2016-2017. Film on ühtlasi projekti tulemuste tutvustus ja vaadatav omavalitsuse veebilehel. 

Partner: Alajõe Vallavalitsus

Üldised tegevussuunad: Külaelu arendamine.

Ühisprojektid
Ühisprojektid

 

Tuletorni festivalid 2017-2019

 

Taotleja: Kauni Muusika MTÜ

PRIA viite nr: 619216371607

Projekti summa: 31 300 €

Toetussumma: 28 170 €

 

Projekti üldeesmärk on aidata kaasa Peipsi-Alutaguse piirkonna elujõulisuse
jätkusuutlikule säilimisele, piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele
piirkonna aktiviseerimiseks ja populariseerimiseks ning läbi Tuletorni festivali
ühendada ja aktiviseerida Peipsi-Alutaguse piirkonna kogukondi, sidus- ja
huvirühmi omavahelise koostöö laiendamiseks.

 

Projekti otsene eesmärk on iga-aastase Tuletorni festivali korraldamine aastatel 2017-2019 kaasates festivali korraldamisesse senisest veelgi enam kohalikke organisatsioone ning läbiviimisesse erinevaid kunstimeistreid. Aastatel 2017-2019 on plaanis esinema kutsuda tuntud Eesti esinejad (ansambel Smilelrs, Traffic, Vaiko Eplik ja Eliit, Sergio Bastos, Raivo Tafenau jne.

 

Partnerid: Puhkpilliorkester Avinurme ja SA Iisaku kihelkonna Muuseum

Üldised tegevussuunad: Kultuuriline piirkonnale oluline üritus.

Ühisprojektid
Ühisprojektid

 

 

Alutaguse Avastusretked

 

Taotleja: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda MTÜ

PRIA viite nr: 619216441483

Projekti summa: 33 000 €

Toetussumma: 29 700 €

 

Projekti eesmärk on tuua piirkonda juurde liikumise ja piirkonna tutvustamise eesmärgil toimuvaid üritusi. Projekt on sündinud varasematest headet kogemustest Avijõe kanuuretke läbiviimisel ning kasvanud edasi pakkuda tegevusi piirkonnas ka turistide madalhooajal. 

 

Projekti tegevusteks on koos ühtse meeskonnaga viie piirkonna ürituse läbiviimine, kohalike pakkujate kaasamise ning kohalike toodete ja võimaluste tutvustamise läbi. Oleme meeskonnaga pannud kokku üritustesarja, mis koosneb:

  • Kalapidu 2017 Tammispääl
  • Kanuuretk 2017 Avijõel
  • Kalapidu 2018 (koht täpsustamisel)
  • Kanuuretk 2018 (jõgi täpsustamisel)
  • Tõukerattaretk (marsruut täpsustamisel)

Kokku planeerime kaasata üritustesse vähemalt 510 inimest. 

Partner: MTÜ Magissa

Üldised tegevussuunad: Piirkonna tutvustamine läbi ürituste.

 

Ühisprojektid
Pilt:2015 Kauksi Puhkemajas toimunud Marek Sadama kontsert

Alutaguse Avastusretkede kontserdid

 

Taotleja: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda MTÜ

PRIA viite nr: 619217441787

Projekti summa: 33 000 €

Toetussumma: 29 700 €

 

Projekti eesmärk on tuua piirkonda juurde piirkonna tutvustamise eesmärgil toimuvaid üritusi ja külastatavaid turiste pakkudes külastajatele kontserte, mis toimuvad üle piirkonna ning erinevates kogukonnakeskustes.

 

Oleme meeskonnaga pannud kokku üritustesarja, mis koosneb kokku vähemalt 21 kontserdist või etendusest.

 

Kokku planeerime kaasata meeskonnana 20 inimest ja publikuna vähemalt 3000 inimest. Planeerime suvedel 2017, 2018 ja 2019 korraldada igas piirkonnas vähemalt ühe kontserdi või etenduse.

 

Partnerid: Illuka vald, Mäetaguse vald, Iisaku vald, Lohusuu vald, Aviunrme vald, Tudulinna vald, Alajõe vald. 

Üldised tegevussuunad: Piirkonna tutvustamine läbi ürituste.

 

Ühisprojektid

Reinar Halliku Korvpallikooli korvpallilaagri
korraldamine ja varustuse soetamine

 

Taotleja: MTÜ Reinar Halliku Korvpallikool

PRIA viite nr: 619217453362

Projekti summa: 30 134,95 €

Toetussumma: 27 121,46 €

 

Projekti otsesed eesmärgid on:

• Iisaku valla ning samuti kogu Peipsi – Alutaguse piirkonna laste ja noorte arenguvõimaluste mitmekesistamise eesmärgil Reinar Halliku Korvpallikoolile (edaspidi RHKK) varustuse soetamine;

• Iisaku valla ning samuti kogu Peipsi – Alutaguse piirkonna lastele ja noortele õppepäevade, korvpallilaagri ja õppereisi korraldamine;
• spordi ja vabaaja veetmise võimaluste arendamine Iisaku vallas ja kogu Peipsi – Alutaguse piirkonnas.

Kaudsed eesmärgid:

• Peipsi – Alutaguse piirkonna laste ja noorte kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine;

• piirkonna sotsiaalse heaolu ning tervise parandamine läbi füüsilise aktiivsuse aastaringselt avatud Reinar Halliku Korvpallikoolis;

• väljarände peatamine piirkonnast seoses aktraktiivse uue teenuse – tipptasemel korvpallikool – tekkimisega piirkonnas;
• meelelahutuse ja vaba aja veetmise võimaluste suurendamine Iisaku vallas ja Peipsi järve äärsetes hõreasustusega piirkondades;

• sportlike eluviiside ja eriti korvpalli propageerimine piirkonnas.

 

Projekti tegevused jagatakse 2-ks põhitegevuseks:

Tegevus 1: soetatakse MTÜle
Reinar Halliku Korvpallikool korvpalli kõrgetasemeliseks õpetamiseks vajalik
varustus ja vormid;

Tegevus 2: korraldatakse piirkonna lastele ja noortele õppereis Euroopa tippkorvpallimängule, korvpallilaager ning õppepäevad, kus osalevad juhendajatena Eesti korvpalliga seotud tipptegijad (sh aktiivsed mängijad).

Ühisprojektid

 

Avinurme Spordi- ja Terviseselts - AED aparaatide paigaldamine ning elustamiskoolituste teostamine Avinurme ning Lohusuu piirkonnas

 

Taotleja: Avinurme Spordi- ja Terviseselts MTÜ

PRIA viite nr: 19201801160

Projekti summa: 8 487,33 €

Toetussumma: 7 638,59 €

 

Projekti otsesed eesmärgid on: 

kogukonnas elustamise, AED aparaadi kasutamise ning esmaabi andmise õpetamine.
Kaudne eesmärk on antud kogukonnas südameseiskuse korral kannatanul esmaste elustamisvõtete kohene alustamine kõrvalseisvate inimeste poolt ning seeläbi kogukonnas elavate inimeste elulemus prognoosi parandamine.
Käesoleva projekti eesmärk oleks
+ paigaldada kaks AED aparaati antud kogukondade keskustesse avalikuks kasutamiseks.
+ vastava sisuliste koolituste läbiviimine selleks, et inimesed julgeksid ja oskaksid antud aparaati vajadusel kasutada. Avinurmes oleks planeeritud 19 koolitust ning Lohusuus 10 koolitust kahe aasta jooksul elustamise ning AED aparaadi kasutamise kohta.
+ viie elustamismannekeeni soetamine selleks, et hiljem oleks võimalik nende peale harjutada õpitud oskusi koolides, noorteringides ja noortekeskustes.

 

Partnerid: Avinurme Pritsimeeste Selts ja Tammispää Külaselts.

 

Ühisprojektid

 

Avastusretked

 

Taotleja: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda MTÜ

PRIA viite nr: 19201900084

Projekti summa: 33 000 €

Toetussumma: 29 700 €

 

Projekti eesmärk on tuua piirkonda juurde liikumise ja piirkonna tutvustamise eesmärgil toimuvaid üritusi. Projekt on sündinud varasematest headet kogemustest Avijõe kanuuretke läbiviimisel ning kasvanud edasi pakkuda tegevusi piirkonnas ka turistide madalhooajal. 

 

Projekti tegevusteks on koos ühtse meeskonnaga nelja piirkonna ürituse läbiviimine, kohalike pakkujate kaasamise ning kohalike toodete ja võimaluste tutvustamise läbi. Oleme meeskonnaga pannud kokku üritustesarja, mis koosneb:

  • Kalapidu 2019 Tammispääl
  • Kanuuretk 2019 Avijõel
  • Kalapidu 2020 Tammispääl
  • Kanuuretk 2020 Avijõel
  • Meeskonnaseminar

 

Partner: MTÜ Magissa

Üldised tegevussuunad: Piirkonna tutvustamine läbi ürituste.

Kohalik tegevusrühm
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusrühm, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Ühisprojektid

Ühisprojektid

Siia tuleb info meie strateegia alusel toetuse saanud ühisprojektide kohta MTÜ Vasknarva 600 PRIA viite nr: 619216370259 Projekti summa: 6859,28 € Toetussumma: 6173,35 € Eesmärk: Kaudne eesmärk on eelduste loomine Vasknarva piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks ja kogukonna aktiviseerimiseks ajaloo tutvustamise ja populariseerimise kaudu

Ühisprojektid

www.pakmty.ee © 2021 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »