Iga unistus

võib olla investeering
2024 toimunud üldkoosoleku otsusega on liikmemaks ettevõtjatel ja MTÜdel 50 € aastas Ootame uusi liikmeid

Ootame uusi liikmeid

 

PAK muutis 15.03.2012 liikmeksastumise korda. Nimelt on esmalt võimalik taotleda toetajaliikme staatust, mis annab samad õigused ja kohustused, kui tava PAK liikmel, erinevusega, et toetajaliikmeks olemise ajal ei ole hääleõigust PAK üldkoosolekul. Küll aga on õigus osaleda samaväärselt kõigil PAKi üritustel ning tegemistes. Toetajaliikme staatus kestab kuni 12 kuud ning selle aja jooksul on võimalik ennast tuttavaks teha ning kurssi viia PAK tegemistega.

Peale toetajaliikme aja lõppemist (hiljemalt 12 kuud peale toetajaliige olemist) on võimalik taotleda liikme staatust. Täpsemalt toetajaliikme ja liikme kohta loe meie põhikirjast.

Täida ära liikmeksastumise avaldus, toimeta see meieni ja tegutseme koos!


28.10.2015 toimunud üldkoosoleku otsusega on liikmemaks omavalitsustel 1 € elaniku kohta,

08.02.2024 toimunud üldkoosoleku otsusega on liikmemaks ettevõtjatel ja MTÜdel 50 € aastas.

Kohalik tegevusrühm
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusrühm, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Ootame uusi liikmeid

Ootame uusi liikmeid

PAK muutis 15 03

Ootame uusi liikmeid

www.pakmty.ee © 2021 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »