Iga unistus

võib olla investeering
* kinnitada meetme 3 – kogukonna arendamine ja aktiviseerimine projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek Koosolekud 2017

Koosolekud 2017

Üldkoosolek 27.01.2017

Päevakord:
1. Rahvusvaheline koostööprojekt
Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja rahvusvaheline projekt "Youth and Entrepreneurship" M4 meetmest toetatavaks.

2. Rahvusvahelise koostööprojekti projektijuhi kinnitamine

Otsustati: kinnitada Janne Juuse "Noored ja ettevõtlus" projekti projektijuhiks.

 

Üldkoosolek 27.02.2017

Päevakord:
1. Ühisprojekti kinnitamine
Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja projekt "Alutaguse avastusretked" M4 meetmest toetatavaks.

 

Juhatuse koosolek 09.03.2017

Päevakorras:
1. Liikmeksastumise avaldused
2. Liikmelisuse lõpetamine
3. Taotlusvooru aja muutmine
4. Strateegia muutmise algatamine
5. Mulgimaa õppereisi kava ja osalejate nimekirja kinnitamine
6. Rumeenia õppereisi osalejate nimekirja kinnitamine
7. Muud küsimused

 

Üldkoosolek 15.05.2017

Päevakord:
1. Ühisprojekti kinnitamine
Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja projekt "Peipsi Järvefestival" M4 meetmest toetatavaks.

 

Juhatuse koosolek 13.06.2017

Päevakorras:
1. Majandusaasta aruanne 2016
2. Üldkoosoleku aeg ja koht
3. Projektide seiretabel
4. Peipsimaa omaosalused
5. Strateegia muudatused
6. Menetluskord
7. Muud küsimused

 

Üldkoosolek 28.06.2017

Päevakord:
1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 2016. aasta majandusaasta aruanne.

2. Strateegia muudatuste kinnitamine

Otsustati: kinnitada suurprojektide taotlemise võimalus kõikidele meetmetele. Viia strateegias sisse vastavad parandused ja esitada strateegia muudatus Maaeluministeeriumile.

3. Taotlusvooru aja kinnitamine

Otsustati: 2017. aasta taotlusvoor toimub 7.-13. oktoober 2017.

4. Projektide seire

Info teadmiseks võetud.

5. Muud küsimused

 

Juhatuse koosolek 14.09.2017

Päevakorras:
1. Rakenduskava 2018
2. Rakenduskava 2017 muutmine
3. Projektikirjelduse muutmine
4. Hindajad ja hindamise korraldamine
5. Üldkoosoleku aeg ja koht
6. Jõgevamaa Koostöökoja ettepanekud
7. Muud küsimused

 

Üldkoosolek 29.09.2017

Päevakord:
1. 2018. aasta rakenduskava kinnitamine
Otsustati: kinnitada 2018. aasta rakenduskava.

2. Hindajate nimekirja kinnitamine

Otsutati: vastavalt ettepanekule kinnitada 07.-13. oktoober 2017 toimuva taotlusvooru hindajate nimekiri.

 

Juhatuse koosolek 02.11.2017

Päevakorras:
1. Hindajate kinnitamine ja töötasu määramine
2. Taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine
3. ID-kaardi probleemid taotlemisel
4. M4 avamine
5. Taotlusvooru laekunud projektide paikvaatlus
6. Põhikirja muudatuste algatamine
7. Muud küsimused

 

Juhatuse koosolek 14.12.2017

Päevakorras:
1. Töökorralduslikud küsimused
2. Liikmeksastumise avaldus, liikme väljaarvamine
3. Põhikirja muutmine
4. Ametiauto gara¾eerimine
5. 2018. aasta taotlusvooru aeg
6. Aastaplaan 2018
7. Muud küsimused

 

Üldkoosolek 15.12.2017

Päevakord:
1. Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanekute kinnitamine
Otsustati: 
* kinnitada meetme 1 - kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine – projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek.

kinnitada meetme 2 – Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks  turismisihtkohaks – projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek.

kinnitada meetme 3 – kogukonna arendamine ja aktiviseerimine projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek.

 

 

Kohalik tegevusrühm
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusrühm, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Koosolekud 2017

Koosolekud 2017

Üldkoosolek 27 01

Koosolekud 2017

www.pakmty.ee © 2021 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »