Iga unistus

võib olla investeering
Muud küsimused Koosolekud 2012-2015

Koosolekud 2012-2015

Üldkoosolek 15.03.2012

 

Päevakorras olid järgmised teemad:

1. Põhikirja muudatused
Otsustati: täiendada põhikirja ja kinnitada põhikiri muudetud kujul (vt Organisatsioon - Põhikiri)

2. Hindamiskomisjoni töökord
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni töökord.

3. PAK 2012 aasta liikmemaksu kinnitamine
Otsustati: kinnitada 2012.a. liikmemaksud KOVidel - 450 € ja ES-MT - 32 €.

4. Audiitor
Otsustati: kinnitada majandusaasta aruande auditeerijaks Fides OÜ.

5. Parimate projektide valimine
Valiti parimad projektid kaheksas kategoorias (vt Uudised - PAK valis parimaid projekte).

6. Muud küsimused
Piirkondlik õppereis, Viru PRIA tagasiside, järgmine üldkoosolek.

 

Juhatuse koosolek 29.03.2012

Päevakorras:
1. Vaide menetlemine
2. Halduslepingute määruse eelnõu
3. Muud küsimused
4. A. Oone pöördumine


Juhatuse koosolek 14.06.2012

Päevakorras:
1. Juhatuse liikmete valimine
2. Rakenduskava muudatused 2012
3. Rakenduskava 2013
4. Taotlusvoor
5. Majandusaasta aruanne
6. Projekt "Õppereis vabaühendustele"
7. Viidad
8. MTÜ Motoklubi Freedom Feelers
9. Telk
10. KIKi projekt
11. Liikmemaks
12. Üldkoosolek

 

Üldkoosolek 26.06.2012

Päevakord:
1. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati: kinnitada 2011.a. majandusaasta aruanne.
2. Rakenduskava 2012 ja 2013
Otsustati: kinnitada rakenduskava muudatused 2012 ja rakenduskava 2013.
3. Taotlusvoor
Otsustati: järgmine taotlusvoor toimub 12.-23. november 2012. Meetmemahud jagunevad järgmiselt: M1 - 35%, M2 - 35%, M3 - 30%. Ühe taotluse maksimumsumma on 10 000 €.
4. Juhatuse liikmete valimine
Otsustati: pikendada Mare Renneli, Urmas Soosalu ja Andres Vinkleri juhatuse liikme volitusi järgmiseks kaheks aastaks.
5. Muud küsimused

 

Juhatuse koosolek 21.09.2012

Päevakorras:
1. Rakenduskava 2013
2. Projektitaotluste kaitsmise aeg
3. Projektitaotluste hindamise aeg ja koht
4. PAK projektid
5. Muud küsimused

 

Üldkoosolek 24.10.2012

Päevakord:
1. Halduslepingu sõlmimine
Otsustati: sõlmida PRIAga haldusleping.
2. Töökord
Otsustati: kinnitada PAK töökord.
3. PAK projektid
Otsustati: kiita heaks PAKi projektid uude vooru.
4. Muud küsimused


Juhatuse koosolek 28.12.2012

Päevakorras:
1. Taotluste kinnitamine
2. PAK töökord
3. Liikmeksastumise avaldused
4. Üldkoosolek
5. Juhatuse valimine
6. Läti-Leedu õppereis
7. Muud küsimused
 
Üldkoosolek 07.02.2013
 
Päevakord:
1. Põhikirja muutmine
Otsustati: kinnitada muudetud põhikiri.
2. PAK töökord
Otsustati: kinnitada töökord.
3. Audiitori kinnitamine
Otsustati: kinnitada 2012.a majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
4. Juhatuse liikmete valimine
Otsustati: kinnitada juhatuse liikmeteks Aivar Saarela, Andrus Toss, Andrus Aamer ja Vello Taar.
5. Muud küsimused
 
Juhatuse koosolek 11.04.2013
 
Päevakorras:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kontoriruumide rendileping
3. Piirkonna turunduse projekt
4. Taotlusvoor
5. Üldkoosolek
6. Hindamiskomisjoni koolitus
7. Muud küsimused
 
Üldkoosolek 17.05.2013
 
Päevakord:
1. 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati: kinnitada 2012 majandusaasta aruanne.
2. Hindamiskomisjoni moodustamine
Otsustati: kinnitada hindamiskomisjoni koosseis.
3. Taotlusvoor
Otsustati: taotlusvooru toimub 9.-13.sept 2013.
4. Muud küsimused
 
Juhatuse koosolek 20.06.2013
 
Päevakorras:
1. Alutaguse Matkaklubi avaldus
2. Liikmemaksu võlgnevused
3. Vaided
4. Asjaajamiskord
5. Läti-Leedu õppereisi nimekiri
6. Strateegia
7. Telkide rentimine
 
Juhatuse koosolek 15.10.2013
 
Päevakorras:
1. Rakenduskava 2013 muutmine, 2014 kinnitamine
2. Liikmeksastumise avaldus
3. Uue vooru aeg, avatavad meetmed ja toetuse määrad
4. Kohtumenetlusega seotud arengud
5. Töökord
6. Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht
7. Strateegiakoosolekud
8. Peipsimaa
9. Muud küsimused
 
Üldkoosolek 29.10.2013
 
Päevakord:
1. 2013.a rakenduskava muudatused
Otsustati: kinnitada 2013 a rakenduskava muudatused.
2. 2014.a rakenduskava
Otsustati: kinnitada 2014 a rakenduskava.
3. Võimaliku uue vooru aeg, avatavad meetmed ja toetuse määrad
Otsustati: M1 - 35%, M2 - 40%, M3 - 25%. Max toetus 20 000 €
4.Töökord
Otsustati: kinnitada töökord.
5. Muud küsimused

 

Juhatuse koosolek 11.11.2013

 
Päevakorras:
1. Töörühma kinnitamine
2. Töörühma koosoleku toimumise aeg ja koht

 

Juhatuse koosolek 03.12.2013

 
Päevakorras:
1. Töökord
2. Vooru toimumise aeg
3. Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht
4. Ülevaade projektide hetkeseisust
5. Toetajaliikmeks arvamine
6. Strateegia koostamine
7. Muud küsimused

 

Juhatuse koosolek 17.02.2014

 
Päevakorras:
1. Hindamiskomisjoni moodustamine ja kinnitamine
2. Liikmemaks
3. Võimalik põhikirja muutmine
4. Ülevaade taotlusvoorust, PAKi projektid
5. Ülevaade kohtulahendist
6. Üldkoosoleku aeg ja koht
7. Audiitori kinnitamine

 

Juhatuse koosolek 27.02.2014

 
Päevakorras:
1. Hindamiskomisjoni liikme muudatus
2. Projektitaotluste parandused

 

Üldkoosolek 11.03.2014

 
Päevakord:
1. PAK strateegia uuendamine
Otsustati: teadmiseks võetud.
2. Audiitori kinnitamine
Otsustati: kinnitada Audiitorbüroo Fides OÜ 2013.a majandusaasta aruande auditeerijaks.
3. PAK projekt
Otsustati: kiita kanuuretke projekt heaks ja esitada PRIAle.
4.Meetmemahtude kinnitamine
Otsustati: kinnitada meetmemahud M1-54000 €, M2-86795,45€, M3-20255,67€.
5. Liikmemaksude kinnitamine
Otsustati: MTÜ-de, ettevõtete ja toetajaliikme liikmemaks on 32 € ja KOVidel 640 €.
6. Muud küsimused

 

Juhatuse koosolek 17.03.2014

 
Päevakorras:
1. Liikme väljaarvamine
2. Projektitaotluste kinnitamine

 

Juhatuse koosolek 17.04.2014

 
Päevakorras:
1. PAK 2013.a majandusaasta aruanne
2. Üldkoosoleku aeg ja koht
3. Juhatuse liikme valimine
4. PAK strateegia
5. Rakenduskava muutmine
6. Vaivara valla võimalik liitumine
7. Muud küsimused

 

Üldkoosolek 22.05.2014

 
Päevakord:
1. Majandusaasta aruanne 2013
Otsustati: kinnitada 2013. aasta majandusaasta aruanne.
2. PAK strateegia 2014-2020 tööversioon
Otsustati: info teadmiseks võetud.
3. Juhatuse liikmete valimine
Otsustati: kinnitada Andres Prunn, Janne Juuse ja Raldo Lorits juhatuse liikmeteks.
4. Rakenduskava muutmise õigus
Otsustati: anda juhatusele ühekordne õigus rakenduskava muutmiseks.
5. Vaivara valla liikmeksastumise avaldus
Otsustati: mitte kinnitada Vaivara valla liikmeksastumise avaldust. 

 

Juhatuse koosolek 09.06.2014

 
Päevakorras:
1. Rakenduskava muutmine
2. Liikmeksastumise avaldus
3. Käibevahendid
4. Projektide seis
5. Liikmemaksuvõlglased
6. PõM infopäev
7. Pärnu õppereis
8. Vaivara liikmeksastumine

 

Juhatuse koosolek 18.08.2014

 
Päevakorras:
1. Tegevjuhi asendamine

 

Juhatuse koosolek 15.10.2014

 
Päevakorras:
1. Hankekord
2. Rakenduskava muutmine, rakenduskava seis
3. Ülemineku tegevuskava
4. Üldkoosoleku aeg ja koht
5. Juhatuse valimise põhimõtted
6. Kuludeklaratsioonide seis
7. Vaba projektijäägi määramine
8. Vaivara
9. Soomlaste külaskäik

 

Üldkoosolek 29.10.2014

 
Päevakord:
1. Leader strateegia ettevalmistava toetuse tegevuskava kinnitamine
Otsustati: kinnitada strateegia ettevalmistamise tegevuskava.
2. Rakenduskava 2014 muutmine
Otsustati: kinnitada rakenduskava 2014 muudatus.
3. Juhatuse liikmete valimine
Otsustati: kinnitada Andrus Aamer, Andrus Toss, Aivar Saarela, Andres Prunn, Raldo Lorits, Vello Taar ja Aivar Rahe juhatuse liikmeteks volituste tähtajaga kaks aastat.

 

Juhatuse koosolek 29.12.2014

 
Päevakorras:
1. Tegevjuhi asendamine

 

Üldkoosolek 14.04.2015

 
Päevakord:
1. Audiitori kinnitamine
Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 2014 majandusaasta aruande ülevaatajaks OÜ Audiitorbüroo Fides maksumusega 720 € (koos KMga).
2. Rakenduskava 2014 muutmine
Otsustati: kinnitada rakenduskava 2014 muudatus.

 

Juhatuse koosolek 12.06.2015

 
Päevakorras:
1. Strateegia esitamine üldkoosolekule
2. Ülemineku perioodi rakenduskava muutmine
3. PAK majandusaasta aruanne
4. Üldkoosolek
5. Laenu võtmine
6. Vana periood
7. Uus periood
8. Liikmed
9. Rahvusvahelised projektid
10. Osalemine LINCil

 

Üldkoosolek 29.06.2015

 
Päevakord:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja 2014. aasta majandusaasta aruanne.
2. Strateegia kinnitamine
Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia perioodiks 2014-2020.
3. Strateegia ettevalmistava toetuse rakenduskava muutmine
Otsustati: kinnitada strateegia ettevalmistava toetuse rakenduskava muudatus.
4. Vana perioodi lõpetamine
5. Uue perioodi tutvustus
6. Võimalikud tulevased rahvusvahelised koostööprojektid

 

Juhatuse koosolek 23.07.2015

 
Päevakorras:
1. Osalemine LINCil

 

Juhatuse koosolek 28.10.2015

 
Päevakorras:
1. Esindaja nimetamine valdade liitumisläbirääkimistele
2. Taotlusvoorude toimumisajad
3. Peipsimaa

 

Üldkoosolek 28.10.2015

 
Päevakord:
1. Strateegia kinnitamine
Otsustati: kinnitada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia 2014-2020.
2. Rakenduskava 2015 ja 2016
Otsustati: avada kevadel 2016 meede 3 (2 nädalase vooruna) ja 4 (avatud jooksva vooruna kuni 2020. aasta lõpuni või eelarvevahendite lõppemiseni), sügisel meetmed 1, 2 ja 3 kahenädalase vooruna 12.-13.september 2016; kinnitada 2015. ja 2016. aasta rakenduskavad.
3. Liikmemaksud
Otsustati: KOV liikmemaks siduda valdade elanike arvuga, st 1 € inimese kohta, kuid mitte  vähem kui 640 € aastas. Andmed võetakse 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrist. 
4. Kohaliku tegevusgrupi toetus 2014-2020
Otsustati: esitada PRIAle taotlus kohaliku tegevusgrupi toetuseks 2014-2020.
5. Ülevaade uuest perioodist
6. Muud küsimused

Kohalik tegevusrühm
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusrühm, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Koosolekud 2012-2015

Koosolekud 2012-2015

Üldkoosolek 15 03

Koosolekud 2012-2015

www.pakmty.ee © 2021 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »