Iga unistus

võib olla investeering
Voorust 7. 10. 2017-13. 10. 2017 Kauksi telklaager kajakkide ja paatide soetus Taotleja: OÜ Joiner PRIA viite nr: 619217453395 Projekti summa: 14 778 € Toetuse summa: 8867 € Valminud projektid

Valminud projektid

Voorust 7.10.2017-13.10.2017

Valminud projektid

Kombiahju soetamine

Taotleja: OÜ Cops ja Max

PRIA viite nr: 619217453391

Projekti summa: 3141 €

Toetuse summa: 1884,60 €

 

Projekti otsene eesmärk on pakkuda külastajatele laiemat menüüvalikut ja kiiremat teenindamist.Soetatav kombiahi annab võimaluse kiirelt reageerida klientide eelistuste muutumisel ning võimaldab lihtsalt sisestatava re¾iimiga erinevate roogade valmistamist lühema ajaga. Ahi võimaldab samaaegselt valmistada mitut erinevat rooga ning need valmivad üheaegselt.Projekti kaudseks eesmärgiks on pakkuda piirkonnas erinevaid toitlustuse ja puhkamise võimalusi arvestades kohviku ja hosteli asukohaga. Kõrval asuv Kuremäe klooster on maakonnas suurima külastuste arvuga kultuuri- ja turismiobjekt, projektiga luuakse võimalus turistidele olla kohapeal kauem, et tutvuda kloostri kommete ja traditsioonidega.Projekt toetab kohalikku algatust, kuna tegemist on maapiirkonna eraettevõtlusega.

Paremate võimaluste loomisega toetame omalt poolt ka kogukonna tegutsemise võimalusi: majas asuvas kohvikus on võimalus viia läbi üritusi ning majutuse poolel pakkuda võimalust oma külaliste ööbimiseks. Näiteks sünnipäevad, omavalitsuse üritused ja nende külaliste majutamine jne.

Mitmekettaline saepink

Taotleja: OÜ Puit-Iisaku

PRIA viite nr: 619217453455

Projekti summa: 7663 €

Toetuse summa: 4597,80 €

 

Võimaldab kiiremini ja resurssi säästvamalt toota erinevaid tooteid. 

Valminud projektid
Valminud projektid

Kauksi kohviku mööbli soetamine

Taotleja: OÜ Kauksi Rand

PRIA viite nr: 619217453388

Projekti summa: 4746 €

Toetuse summa: 2847,60 €

 

Käesoleva projekti otsene eesmärk oli välja vahetada amortiseerunud OÜ Kauksi Rand kohvikumööbel. Uuenenud interjööriga loodi hubasem keskkond klientidele. Uus kohvikumööbel tõstab klientide rahulolu, mis soodustab kohviku
tootlikkust ja suurendab ettevõtte kasumlikkust tervikuna. Soetati 14 lauda ja 84 tooli.

Valminud projektid

Elektrivõimsuse suurendamine, toitlustuse lisainventari soetamine.

Taotleja: OÜ Maamaitse

PRIA viite nr: 619217503450

Projekti summa: 1702,34 €

Toetuse summa: 1021,40 €

 

Projekti tulemusena suurenev elektrivõimsus annab ettevõttele eelduse ka suuremamahuliseks tootmiseks. Köögiinventari täiendamine lihtsustab oluliselt teenuse pakkumist.

Valminud projektid
Valminud projektid

Ruumide kohandamine Meiereiks

Taotleja: OÜ Alutaguse juust

PRIA viite nr: 619217453462

Projekti summa: 4554,50 €

Toetuse summa: 2732,90 €

 

Tehtud investeering aitab, läbi uute meiereiruumide käikuandmise, areneda kohalikkule toorainele lisandväärtust andvat ettevõtet. seeläbi rikastab piirkonna ettevõtlusmaastikku ja loob juurde ühe turismiatraktsiooni.

Valminud projektid
Valminud projektid

Mobiilse halumasina soetamine

Taotleja: MTÜ Virumaa Metsaühistu

PRIA viite nr: 619217453402

Projekti summa: 9500 €

Toetuse summa: 5700 €

 

Projekti eesmärk oli uue ja kaasaegse seadmete abil piirkonna metsaomanikele tasemel tugiteenuse pakkumine, et küttepuu saaks võimalikult vähese aja-, inim- ja ressursikuluga majandatud. Lisaks väärindatakse kohalikku loodusressurssi. MTÜ Virumaa metsaühistu soetas mobiilse halumasina, mida saavad rentida nii metsaühistu liikmed kui ka teised piirkonna inimesed. Hetkel halumasina rendi teenust keegi ei paku, saab ainult teenust sisse osta. Soetatava masina eeliseks on, et masin on oma bensiinimootoriga - seega ei vaja liigutamiseks traktorit või elektrit. Masinat on võimalik viia näiteks sõiduauto haakes metsa ja sealsamas oma puud ära lõhkuda.

Valminud projektid
Valminud projektid

Kalma külalistemaja terrass-aken-uks

Taotleja: A.U.S Partners OÜ

PRIA viite nr: 619217503365

Toetuse summa: 2972,95 €

Projekti summa: 4954,92 €

 

Saame pakkuda kvaliteetsemat teenust, tutvustada ning popageerida kohalikku toitu, tutvustada Peipsi järve äärset kultuuri, aktiviseerida siseturismi. Uute töökohtade loomine.

Valminud projektid

Helitehnika ja valgustus

Taotleja: MTÜ Avinurme Suveteater

PRIA viite nr: 619217503374

Projekti summa: 3979,20 €

Toetuse summa: 3581,28 €

 

Projekti tulemusena, sai MTÜ Avinurme Suveteater endale esinemisteks hädavajaliku helitehnika ja valgustuskomplekti. Tänu sellele suurenes võimekus ja võimalus esineda ka nendes kultuurimajades või vabaõhulavadel, kus kohapeal pole helitehnikat. Etendustes kajastatud sisu on seotud meie pärimuskultuuri ja traditsioonidega ja sobiv on neid mängida ka väikestel külalavadel või talu õuedes. Vabas õhus esinemine nõuab võimendust, sest vabas õhus liikuv heli jääb väga nõrgaks ja pealtvaatajad ei saa soovitud elamust.

Täisfunktsionaalsete hooldusvoodite soetamine

Taotleja: MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus

PRIA viite nr: 619217503467

Toetuse summa: 8728 €

Projekti summa: 14 548 €

 

Antud projekti tulemusel on tagatud kõigile 54- le (selle projektiga soetati 20 voodi+madrats komplekti) Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskuses ööpäevaringsel hooldusteenusel viibivatele hoolealustele täisfunktsionaalsed hooldusvoodid ja hügieenilised madratsid, mille tulemusel tõuseb oluliselt hooldusteenuse kvaliteet ning hooldustöötajate töötingimused.

Valminud projektid

Automaatroolimisseade

Taotleja: OÜ Ole Talu

PRIA viite nr: 619217453461

Toetuse summa: 2850 €

Projekti summa: 4750 €

 

Soetati automaatroolimisseade,  mille abil tõhustada mullaharimist ja tõsta teravilja ja rapsi toodangu kasvu. Automaatroolimisseade on seade mis paigaldatakse traktori roolile. Seade juhib traktorit ülimalt täpselt ja seejärel ei kattu eelnevalt tehtud töö. Seeläbi väheneb erinevatel töödel oluliselt keskkonnamõju loodusele. Automaatroolimisseadet on võimalik koos olemasoleva GPS seadmega paigaldada erinevatele traktoritele.

Valminud projektid
Valminud projektid

Pagariseadmete soetamine

Taotleja: Dello RD OÜ

PRIA viite nr: 619217453425

Toetuse summa: 4704,60 €

Projekti summa: 7841 €

 

Soetatud ettevõtte arenguks olulised vahendid, ahi, kergituskapp, segaja ja lisavarustus.

Valminud projektid
Valminud projektid

Väärtustades puitu

Taotleja: Fatamorgana Group OÜ

PRIA viite nr: 619217503394

Toetuse summa: 18582,60 €

Projekti summa: 30 971 €

 

On soetatud äratõmbesüsteem koos briketipressiga ja paksusmasin. Tänu uutele seadmetele suudame rohkem väärtustada puitu ja puidujääke, ning suurendada toodetevalikut. Läbi suurenenud tootevaliku püsime oluliselt paremini konkurentsis teiste ettevõtetega.

Valminud projektid
Valminud projektid

Puidutööpinkide soetamine

Taotleja: Puiduraja OÜ

PRIA viite nr: 619217453445

Toetuse summa: 12 451,66 €

Projekti summa: 20 752,76 €

 

Soetatud vahendid aitavad alustada väikettevõtjal eritellimus mööbli valmistamisega. uksed, aknad, kapid, riiulid, voodid jne. Praegu käib veel pinkide seadistamine, esimesed tellimused on olemas, plaanime esimese kauba välja saata sügisel.

Valminud projektid

Ruloonpress ja väravad

Taotleja: Tagavälja talu

PRIA viite nr: 619217453390

Toetuse summa: 9938,70 €

Projekti summa: 16 564,50 €

Soetati talu loomapidamise arenamiseks ruloonpress ja lihaveiste tarbeks vajalikud kogusmisaia väravate moodulid. 

Valminud projektid

Iisaku discgolfi park

Taotleja: Alutaguse (Iisaku) Vallavalitsus

PRIA viite nr: 619217453417

Toetuse summa: 6289,92 €

Projekti summa: 6988,8 €

 

Ehitati valmis 9 korviga discgolfi park Iisaku alevikku kõigile huvilistele avalikuks kasutamiseks. Tänaseks on rajal juba peetud maha esimesed kolm võistlust. http://iisakusport.ee/avamisvoistlus-iisakudiscgolfipargis/

Valminud projektid

Madise talu tehnika soetamine

Taotleja: FIE Tiit Toommägi Madise talu

PRIA viite nr: 619217453384

Toetuse summa: 2416,80€

Projekti summa: 4028 €

 

Soetatud mikroettevõtja talu arendamiseks maasikate pealisete harjamismasin, reavahe taimestiku prits ja sae terituspink koos jahutusseadmega. 

Valminud projektid

Pagari küla mängu- ja vabaaja ala

Taotleja: Alutaguse Vallavalitsus (taotleja algselt Mäetaguse Vallavalitsus)

PRIA viite nr: 619217453363

Toetuse summa: 30 000 €
Projekti summa: 52 152 €

Käesoleva projekti kaudseks eesmärgiks oli kaasaegsete, arendavate ja
mitmekesiste võimaluste pakkumine välitingimustes vaba aja aktiivseks
ja sportlikuks veetmiseks ning seeläbi Pagari küla keskuse kui atraktiivse
elukeskkonna väärtuse tõstmine ja kohaliku elu edendamine läbi välitegevuse
väärtustamise. Käesoleva projekti otseseks eesmärgiks oli rajada Pagari küla keskusesse ühtse läbimõeldud kompleksina kaasaegseid ja uudseid võimalusi pakkuv ning erinevatele kasutajagruppidele suunatud mängu- ja vabaaja ala. 

Valminud projektid

Rahvarõivad naisrahvatantsurühmale Rabaroosid

Taotleja: MTÜ Tudulinna Laulu-Mängu Selts

PRIA viite nr: 619217453471

Toetuse summa: 4459,50 €

Projekti summa: 4955 €

 

Meie investeering aitab kaasa kohaliku elu arendamisele, kuna naisrahvatantsurühm esindab kohalikku kogukonda valla ja Eesti piirides, kui ka väljaspool Eestit. Rahvatantsu ja rahvariiete kaudu propageerime pärimuskultuuri. 

Valminud projektid
Valminud projektid

Keldri rajamine

Taotleja:ProTeen Arendus OÜ

PRIA viite nr: 619217453379

Toetuse summa: 7438,32 €
Projekti summa: 12397,20 €

 

Valminud on ettevõtja majandustegevuse arendamiseks maakelder, kus saab hoida üle talve taimeaia taimi.

Valminud projektid
Valminud projektid

Iisaku kiriku fassaadi remont

Taotleja: EELK Iisaku Kogudus

PRIA viite nr: 619217453419

Toetuse summa: 39 563, 76 €
Projekti summa: 59867, 52 €

 

Kuna kirikuhoonel on muinsuskaitseline ja kultuuriline väärtus, siis käib seda külastamas palju külastajaid. Kirikus toimuvad kontserdid on suunatud tervele piirkonnale. Koguduse palveelu toetab kohalike häid algatusi. Korrastatud pühakoda on atraktiivne maamärk Alutaguse vallas.

Valminud projektid

Lepiku Tiigi Talu kuivati katuse vahetus

Taotleja: Lepiku Tiigi Talu OÜ

PRIA viite nr: 619217453448

Toetuse summa: 14 675 €
Projekti summa: 29 355,20 €

 

Kuivati katuse renoveerimine. Hoone säilitamine pikaaegseks majandustegevuseks. 

Valminud projektid
Valminud projektid

Tootmise arendamine

Taotleja: Germani Talu OÜ

PRIA viite nr: 619217503366

Toetuse summa: 28 144,28 €
Projekti summa: 46 907,01 €

 

Projekti eesmärk on efektiivistada tootmist ning suurendada toote kvaliteeti läbi uute seadmete, kiirema ning kergema ladustamise ning tootmishoonele parema ligipääsetavuse tagamisega. Tagada ettevõtte jätkusuutlikkus ning läbi mõistlike investeeringute aidata kaasa tootmise tõhustamisele.

1) Uue kurgipesemisliini soetamine.
2) Mehhaaniliste (3 tk), elektritõstukite (2 tk) ja virnastaja (1 tk) soetamine
3) Tootmishoone juurdepääsetavuse tagamine (platsi asfalteerimine).

Valminud projektid
Valminud projektid

Puidutööseadmed

Taotleja: Omavirma OÜ

PRIA viite nr: 619217453383

Projekti summa: 2955 €
Toetuse summa: 1773 €

 

Tehtud investeering aitas ettevõttel oluliselt lihtsustada eesmärgiks seatud tööprotsessi ja luua võimalused tootearenduseks. Projektiga soetati haagis, mootorsaag, nurklihvija, sukeldussaag ja ristjoonlaser. 

Valminud projektid
Valminud projektid

Paremate tingimuste loomine

Taotleja: Tamme-Kopra talu

PRIA viite nr: 619217503400

Projekti summa: 6368 €

Toetuse summa: 3820,80 €

 

Soetatud seadmetega on loodud senisest tunduvalt paremad tingimused pagaritoodete tootmise suurendamiseks ja uute toodete väljaarendamiseks. Samuti on tootmine muutunud tunduvalt vähem aeganõudvaks ning seetõttu on enam aega tegeleda toodete turustamise ja klientidega suhtlemisega. Küpsetiste tootmisega tegelev mikroettevõte soetas projektiga kergituskapi, ahju ja miksri. 

Valminud projektid
Valminud projektid

Kalmaküla mänguväljak

Taotleja: Kalma Külaselts

PRIA viite nr: 619217503456

Projekti summa: 3517,20 €

Toetuse summa: 3165,48 €


Projekti otsene eesmärk oli rajada Kalma rannaalale kaasaegne ja kõigile nõuetele
vastav laste mänguväljak.Tänu projektile paranevad kohalike laste vabaaja
veetmise võimalused värskes õhus. Mänguväljakut saavad kasutada ka lapsed, kes koos vanemate järve ääres peatuse teevad ja Peipsi järve vaadet naudivad.

Valminud projektid
Valminud projektid

Taheda orgaanika laoturi ja heinavaaluti soetamine

Taotleja: Kalev Toome 

PRIA viite nr: 619217453423

Projekti summa: 20 020 €

Toetuse summa: 12 012 €

 

Heinavaaluti abil saab toota kvaliteetsemat sööta ning kiirendada heinakogumise protsessi. Taheda orgaanika laoturi abiga saame suunata ringlusesse lambasõnniku, et kasvatada head toidukartulit ja juurvilja.

Valminud projektid

Koduköögi renoveerimine ja töötingimuste parandamine

Taotleja: Heleni Leib OÜ

PRIA viite nr: 619217453465

Projekti summa: 12 224,40 €

Toetuse summa: 7 334,64 €

Köögi renoveerimine ja uue köögimööbli soetamine parandab oluliselt töötingimusi.Välitelgi ja –mööbli soetamine võimaldab osaleda väliüritustel, kus ettevõtte saab oma tooteid tutvustada ja müüa.

Valminud projektid
Valminud projektid

Majutusteenuse arendamine

Taotleja: OÜ Paemetsa

PRIA viite nr: 619217453381

Projekti summa: 119 400,80 €

Toetuse summa: 60 000 €

Ehitati kaks mugavustega puhkemaja, mis suurendab ettevõtte majutusvõimalusi.


Valminud projektid
Valminud projektid

Kauksi Telklaagri ujuvkai soetus

Taotleja: OÜ Joiner

PRIA viite nr: 619217453395

Projekti summa: 14 778,35 €

Toetuse summa: 8 866,96 €

Eesmärk soetada ja paigaldada suvel hooajaliseks kasutuseks Kauksi telklaagri rannaalale ujuvkai, võimaldades randumist ja hooajalist hoiustamist paatidele ning erinevatele veespordi alustele. Randumiskoha väljaehitamisega pakkuda uusi teenuseid ja vabaaja veetmise võimalusi nii Kauksi telklaagri klientidele kui piirkonda külastavatele külalistele.

Valminud projektid

Puhkemaja arendamine

Taotleja: OÜ Kuru Puhkemajad

PRIA viite nr: 619217453446

Projekti summa: 7195 €

Toetuse summa: 4317 €

 

Puhkemaja keskküttesüsteemi väljaehitamine. 

Kauksi telklaager kajakkide ja paatide soetus

Taotleja: OÜ Joiner

PRIA viite nr: 619217453395

Projekti summa: 14 778 €

Toetuse summa: 8867 €

Valminud projektid
Juuli 2020
ETKNRLP
  12345
6789101112
13141516171819
2021 22 23 24 2526
2728293031  
Valminud projektid
Valminud projektid
Valminud projektid
Valminud projektid

Kohalik tegevusgrupp
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusgrupp, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Valminud projektid

Valminud projektid

Kombiahju soetamine Taotleja: OÜ Cops ja Max PRIA viite nr: 619217453391 Projekti summa: 3141 € Toetuse summa: 1884,60 € Projekti otsene eesmärk on pakkuda külastajatele laiemat menüüvalikut ja kiiremat teenindamist Soetatav kombiahi annab võimaluse kiirelt reageerida klientide eelistuste muutumisel ning võimaldab lihtsalt sisestatava re¾iimiga erinevate roogade valmistamist lühema ajaga Voorust 7.10.2017-13.10.2017

Valminud projektid

www.pakmty.ee © 2018 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »