Iga unistus

võib olla investeering
Paberil esitamise korral esitatakse eeltaotlus ka elektrooniliselt Peipsiveere programm

Peipsiveere programm

Peipsiveere programmi eeltaotluste vastuvõtmise tähtaeg 2014. aasta tegevuskava koostamiseks on 4. juuni. Uus programmdokument ja taotlusvormid on leitavad allpool. Eeltaotlus tuleb esitada kas või posti teel Tartu Maavalitsusele.

 
Peipsiveere programmi eesmärk on  kaasa aidata Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele läbi kohapealse ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise, piirkonna turunduse ning Peipsi järve atraktiivsuse suurendamise ja mitmekesisema kasutamise, toetudes piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele.


Programmi piirkond, kus tegevusi ellu võib viia, on Alajõe, Iisaku, Tudulinna, Lohusuu, Kasepää, Pala, Alatskivi, Peipsiääre, Piirissaare, Vara, Võnnu, Meeksi ja Räpina vald ning Mustvee ja Kallaste linn. Taotlejaks võivad olla programmi sihtpiirkonnas (välja arvatud Räpina vald) tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohaliku omavalitsuse üksused.

Programmi raames rahastatakse projekte, mis sisaldavad abikõlblikke tegevusi järgmistes valdkondades:

- noorte ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Peipsiveere piirkonnas tegutsevate ettevõtetega,
- ettevõtluskeskkonna edendamine, ettevõtjatele kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine,
- Peipsiveere piirkonna mainekujunduslik tegevus ja sidumine spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega,
- Peipsi järve atraktiivsuse suurendamine ja mitmekesisem kasutamine
- investeeringud programmi sihtpiirkonnas asuvatesse laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides olevatesse hoonetesse ja rajatistesse.

Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmine on toetatav tingimusel, et välisabi projekti eesmärgid langevad kokku Peipsiveere programmi eesmärgiga ja välisabist rahastatava projekti toetus on suurem kui Peipsiveere programmis lubatud maksimaalne eraldatav toetuse suurus.

Välisabiprojektide kaasfinantseeringu puhul on abikõlblik kulu kuni 50% taotleja välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust; abikõlblik kulu ei või ületada Peipsiveere programmi maksimaalsest lubatud toetuse suurust.

Lisaks võib taotleda kuni 12 kalendrikuuks sihtotstarbelist tegevustoetust mittetulundusühendustele, kelle tegevuspiirkonnaks on kogu Peipsiveere piirkond, tegutsemiseks piirkonna jaoks olulistes ettevõtlusvaldkondades või ettevõtluskeskkonna arendamiseks.

Projektijuhtimisega seotud personalikulud ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 18 kuud. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on kuni 32 000 eurot. Taotleja oma- või kaasfinantseerijate kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest, välja arvatud ettevõtluskonsultandi-arendustöötaja nõustamis- ja tugitegevuse puhul ning välisabi  projektide kaasfinantseeringu katmise puhul.

 

Peipsiveere programmist toetatakse ka piirkonna arenguprojektide kavandamist. Toetuse eesmärk on aidata kaasa programmi piirkonnas järgmise 10 aasta jooksul prioriteetsete arenguprojektide valiku ja ettevalmistamise protsessile. 

Lisainfo

Tartu maavalitsuse arengu ja keskkonna peaspetsialist Maris Aleksašin, 730 5291, .

 

Eeltaotlused tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna Tartu maavalitsuse e-posti aadressile või paberil aadressile Riia 15, 51010 Tartu. Paberil esitamise korral esitatakse eeltaotlus ka elektrooniliselt.

Juuli 2020
ETKNRLP
  12345
67891011 12
13 14 15 16 17 18 19
2021 22 23 24 25 26
2728293031  
Peipsiveere programm
Peipsiveere programm
Peipsiveere programm
Peipsiveere programm

Kohalik tegevusgrupp
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusgrupp, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Peipsiveere programm

Peipsiveere programm

Peipsiveere programmi eeltaotluste vastuvõtmise tähtaeg 2014 aasta tegevuskava koostamiseks on 4

Peipsiveere programm

www.pakmty.ee © 2018 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »