Iga unistus

võib olla investeering
ee/leader Eesti Leader 2012

Eesti Leader 2012


Eesti maaelu arengukava 2007-2013 eelarve on 935 miljonit eurot, millest 10% on riik otsustanud jagada Leader-meetme kaudu. See on 86 miljonit eurot, mis teeb keskmiselt aastas üle 12,8 miljoni euro kohalike tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi.

Leader-meetme eelarvest minimaalselt 80% jagatakse laiali piirkonna projektitoetuse taotlejatele (strateegia rakendamine) ja maksimaalselt 20% eelarvest võivad kohalikud tegevusgrupid kasutada administreerimise kuludeks (toetusmäär 100%). 

Eesti Leader tegevusgruppide arv 26

Leader tegevusgrupid katavad 99,99% Eesti maapiirkonnast, Leader piirkondade elanike arv kokku 504 363 ja pindala 42 827 km²

Eesti kohalike tegevusgruppide liikmete arv kokku on üle 1,5 tuhande (avalik sektor 13%, ettevõtjad 37% ja vabaühendused 37%).  Keskmiselt on igal tegevusgrupil 60 liiget.

Eesti kohalike tegevusgruppide piirkonna keskmine pindala on 1 646,72 km²

Suurima pindalaga tegevusgrupi suurus on 3 200,75 km²

Väiksema pindalaga tegevusgrupi suurus on 490,43 km

Eesti kohalike tegevusgruppide keskmine rahvaarv on 19 411 inimest piirkonna kohta.

Suurima rahvaarvuga tegevusgrupi piirkonna elanike arv on 36 563. Väiksema rahvaarvuga tegevusgrupi piirkonna elanike arv on 7240
2012.a 31. oktoobri seisuga on PRIA (Eesti põllumajandus-, maaelu- ja kalandustoetuste makseasutus) poolt heakskiidetud kokku 5 616 Leader-meetme  projekti – toetus kokku 61,3 miljonit eurot, millest:
  •   3% maaelu arengukava 1. telje põllumajandus- ja metsasektori konkurentsivõime parandamise toetusi – 190 projekti ja toetus kokku 2,7 miljonit eurot
  •  96% maaelu arengukava 3. telje maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamine toetusi – 5 374 projekti ja toetus kokku 57,9 miljonit eurot
  •   1 % koostööprojekte – 52 projekti, millest rahvusvahelisi koostööprojekte on 23
 Eesti Leader-meetme rakendamise hetkeseis (31.10.2012 seisuga):
  •   90,3 % Leader-meetme eelarvest on kohustustega kaetud (heakskiidetud projektitoetused ja kohalikele tegevusgruppidele väljamakstavad administreerimiskulud) 
  •   50,2 % Leader-meetme eelarvest on toetuse saajatele välja makstud
 Maaelu arengukava 1. telje põllumajandus- ja metsasektori konkurentsivõime parandamiseks: 

  7 projekti kutseõppe- ja teavitamistegevuseks (meede 111)   102 projekti põllumajandusettevõtete moderniseerimiseks (meede 121)  64 projekti põllumajandustoode tootmiseks (meede 123)  14 projekti põllumajandus- ja toidusektoris uute toodete arendamise alaseks koostööks (meede 124)  3 projekti põllumajanduse infrastruktuuri parandamiseks (meede 125)


Maaelu arengukava 3. telje maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamiseks:   61 projekti põllumajandustegevuse mitmekesistamiseks (meede 311)  606 projekti  mikroettevõtete arendamiseks (meede 312)  587 projekti turismi soodustamiseks (meede 313)  383 projekti maapiirkonna põhiteenuste arendamiseks (meede 321)  3 214 projekti külade uuendamiseks ja arendamiseks (meede 322)  407 maapiirkondade kultuuripärandi säilitamiseks (meede 323)  59 projekti 3. telje valdkondade koolitus- ja teavitustegevuseks (kood 331)  57 projekti elavdamiseks, piirkondlike strateegia koostamiseks jms (kood 341)
Eesti Leader on oma esimesel strateegiate rakendamise perioodil (2009-2012) saavutanud edu paljudes valdkondades. Leader tegevusgrupi ise soovivad äramärkida neli valdkonda - kohalik toit, maaturism, säästlik energeetika, külaelu arendamine.

13 kohalikku tegevusgruppi on loonud väiketootjate konkurentsivõimet toetavaid piirkondlikke toiduvõrgustikke, millest üle-Eestiliselt tuntust on kogunud Maitsev Lõuna-Eesti, Uma Mekk, Põlvamaa Rohelisem Märk ja Saaremaa väiketootjaid koondav turundusühing.

Läbi uute turismivõrgustike on maapiirkondade potentsiaali toetanud 11 tegevusgruppi. Näiteks on edukateks turismiklastriteks kujunenud Romantiline Rannatee Pärnumaal, Sibulatee Tartumaal ja Postitee Põlvamaal. Turismi valdkonnas on käivitatud või käivitamisel ainulaadseid kogu Euroopas unikaalseid projekte nagu Peeter Suure merekindlus militaarturismi objektina, geo-park Tartu- ja Jõgevamaal, Alutaguse Seikluspark ning sõudekanalid vanas Aidu põlevkivikarjääris.

Uuenduslike projektidena on investeeritud kümnetesse säästvatesse alternatiivenergia lahendustesse. Näiteks on Leader toetanud põhubriketi tehast Peipsi-Alutagusel ja Ida-Harjumaal,  Eestis esimest päikesepaneelide tootmisliini Põhja-Harjumaal, vanapaberist, põhust, turbast biograanulite tootmist Virumaal.

Kõikides tegevuspiirkondades on kogukonnad taastanud või ehitanud uusi külaelu elavdamiseks vajalikke objekte (külakeskused, külaplatsid, käsitöökojad, spordiplatsid).

Leader on programm tänu millele on õnnestunud käivitada regionaalne koostöö, mis hõlmab enam kui kahte tegevuspiirkonda. Näiteks saab tuua Peipsimaa kohaturundusalase koostöö viie tegevusgrupi vahel  (sealhulgas Peipsi kalanduspiirkond), Lääne-Eesti toiduvõrgustiku kolme tegevusgrupi osalusel, väiketootjate koostöö viie Lõuna-Eesti tegevusgrupi vahel ning kohaliku toidu alase koostöö kahe Ida-Virumaa tegevusgrupi vahel.
www.agri.ee/leadereng/
www.maainfo.ee/leader

 

Juuli 2020
ETKNRLP
  12345
67891011 12
13 14 15 16 17 18 19
2021 22 23 24 25 26
2728293031  
Eesti Leader 2012
Eesti Leader 2012
Eesti Leader 2012
Eesti Leader 2012

Kohalik tegevusgrupp
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusgrupp, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Eesti Leader 2012

Eesti Leader 2012

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 eelarve on 935 miljonit eurot, millest 10% on riik otsustanud jagada Leader-meetme kaudu See on 86 miljonit eurot, mis teeb keskmiselt aastas üle 12,8 miljoni euro kohalike tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi

Eesti Leader 2012

www.pakmty.ee © 2018 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »